Béke evangéliuma

Az ősi bölcsesség …

Béke Evangéliuma (részlet)

A szeretet által a Mennyei Atya, a Föld Anya, valamint az Embernek Fia eggyé válik.

Mert az Ember fiának lelke a Mennyei Atya lelkéből, teste pedig a Föld Anya testéből teremtetett.

– Ennek okáért olyan tökéletessé válik, mint a Mennyei Atyátok lelke és Föld Anyátok teste. És szeressétek úgy Mennyei Atyátokat, amint Ő szereti lelketeket.

És szeressétek úgy Föld Anyátokat, amint Ő szereti testeteket. És szeressétek úgy igazi testvéreiteket, amint Mennyei Atyátok és Föld Anyátok szereti őket.

És akkor Mennyei Atyátok nektek adja szent lelkét, és Föld Anyátok nektek adja szent testét.

És akkor az Ember Fiai, igazi testvérekhez méltóan, szeretetet adnak egymásnak, azt a szeretetet, amit Mennyei Atyjuktól és Föld Anyjuktól kaptak;

így egyik a másiknak vigasztalójává válik. És akkor majd eltűnik a földről az összes gonoszság és szomorúság és helyette lészen Öröm és Szeretet.

– Ekkor a Föld hasonlatos lesz a Mennyekhez, és eljön az Isten Országa. Akkor jön majd az Ember Fia, hogy elfoglalja örökségét, az Istenországát.

És akkor eljő majd az Ember Fia csodálatos ragyogásban, hogy örökölje Isten Országát. Mert az Emberek Fiai a Mennyei Atyában és a Föld Anyában élnek,

és a Mennyei Atya és a Föld Anya él őbennük.

És akkor Isten Országával eljön az idők vége. Mert a Mennyei Atya szeretete minden élőnek örök életet ad Isten Országában.

– Mert a Szeretet Örök, a Szeretet erősebb, mint a halál.

„Ha akár az emberek, akár az angyalok nyelvén szólok is, de nincs bennem szeretet,

olyanná válok, mint a lélektelenül harsogó trombita, vagy csengő cintányér.”

Hírlevél feliratkozás

Jelentkezz egy beszélgetésre hozzám

Oszd meg ezt a cikket másokkal is!