Az Istenivé válás 9 életszakasza 2. rész Nővé, Férfivá válásBelső folyamatai…Egységből a kétségbe…

Az Istenivé válás 9 életszakasza 2. rész

Nővé, Férfivá válásBelső folyamatai…

Egységből a kétségbe…

‍Beleszületünk egy poláris világba, ahol mindennek megvan az ellenkezője is.

Minden ember magában hordozza, mindkét minőséget, a Női és Férfi energiát egyaránt. Így vagyunk egészek. Egy anya is tud harcolni, és egy Apa is

dédelgetheti gyermekét. Idáig ez rendben is van.

Mégis, hogyan alakult mégis így át a két Ősi Archetípus a világban? Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás?

A nők kezdtek el férfiasodni? Vagy a férfiak váltak nőiessé előbb?

Ez most mindegy, a történelmi és gazdasági helyzet változása előidézője volt a folyamatnak. A gazdasági változások a „fejlődés” kimozdította a nőket az

otthonaikból, ez tény. Így a nők pénzhez, ez által bizonyos „szabadsághoz” jutottak. Sajnos a nyereség, kevés volt ahhoz képest, amit az emberiség ezzel veszített!

Az Isteni rend szerint:

1. A Nő feladata a család, a gyermekek nevelése, gondozása, viszont ugyan úgy megmaradt. A NŐ létezésének értelme, a Női energiák fenntartása,

a családi tűzhely melegen tartása, és a család Táplálása!

2. A Férfi a Védelmező Erő, feladata a külvilággal való kapcsolat megteremtése, a Rend képviselője a családban is. A Hatalom belső energiája. Ő tanítja a

gyermekeknek a szabályokat, és be is tartatja!

A két minőség egymást kiegészítve válik egésszé. Régen a Férfi és a Nő társak voltak.

Ebből állt össze a magasabb minőség a Család.

Amikor egy Nő, úgy érzi, neki több terhe van, kevesebb elismerést kap, úgy gondolhatja, jobb lenne, ha egyenrangúan bánnának vele.

/Az elismerés nem fizető eszköz, és nem is cél az életünkben!/

A Férfi hazatérve a munkából pedig, melegségre, rendre, csendre, nyugalomra,megpihenésre vágyik.

Akkor most nézzük az érzelmi folyamatokat, amik a változást kialakítják.

Ugorjunk egy picit…

Nézzünk egy példát: szülők gyermeket várnak…A Nő, tudja, az Édesapa Fiút szeretne…a kis magzathoz beszél, kisfiam, ha megszületsz….csakhogy a magzat

egy leány ….Ő is tudja, csalódást fog okozni az apjának….ez a valóság.

Természetesen a Fiú gyermek is képes nőies energiákat felvenni, édesanyja szeretetének megszerzéséért! Vagy az Apa minta hiányában!

Mit tehet egy gyermek, ha a szülei nem fogadják el, a nemét?

Igyekszik úgy viselkedni, hogy megfelelővé váljon…a szeretetért..harcol, az életében a szülők a legfontosabbak…a biztonság…tehát, a fiúnak várt lány,

szerel az apjával, figyeli minden rezdülését, minden erejét az ő figyelmének,elismerésének megszerzésére fordítja. Belül a kislány nagyon fél. Csak sajnos az

Apa a vágyát kergeti…fiamnak nevezi, hátba veregeti, szereti persze, de mégis csalódott. Az apa meg szeretne valamit élni, de egy lánnyal…nem lehet….

talán a gyermekkorából akar valamit átalakítani, megteremteni…pótolni.

A fiúk elkezdenek a konyhában ügyeskedni, hosszú hajat növesztenek, és lányos módon viselkednek!

Később..

És elkezdődik a Lányoknak a fiúkkal való kapcsolódás ideje, tetszik e nekik, választják e? Elég csinos? Elég szép? Elég okos? Nem a saját belső csodájára figyel,

hanem a külvilág visszajelzésére áhítozik. Hangosabb lesz, kirívóbb, mindent feláldoz a figyelemért. És mivel nem önmaga szépségének a fejlődése a fókusza,

nem is választja senki. Fiúkkal bandázik, gyerek kora óta,és most is inkább haver, nem Lány. Néhány próbálkozás, néhány csalódás, és a cserbenhagyottság

érzése csak fokozódik. És még valami, a fiúk és férfiak iránti harag, és versenyszellem. Nem vagyok kevesebb, megmutatom…

Eljön a Nővé érés ideje, egy lány a mintát, hogy Nő legyen, az anyától, az elismerést, hogy csodálatos az apától kéne, megkapja. Ha az anya nem élhette meg

önmagát csodás Nőnek… sajnos ritkaság hogy igen, és az apa, nem büszke arra, hogy lánya van, akkor ez a kislány.. honnan táplálkozhat?

Miből merítheti az energiát? Sok külső képet kapott ennyi idős korára, hogy a környezetében milyen nők, vannak, de az a kicsiny lény, akit a szülei nem

örömmel fogadtak, csak az elfogadást, az elismerést kívánja és az érzelmi biztonságot, hogy elfogadják! Nem engedhette el magát, csak ritka pillanatokban,

hiszen tudta, nagy a feladat, be kell, bizonyítsa apjának, hogy ér annyit, mint bármelyik férfi. Sőt! Így „herélte” ki mindet maga körül.

Mindent bevet, jól tanul, kitartó, erős, céltudatos, na, ugye…”apu látod?” Sorra egyre nagyobb akadályokat ugrik, csak a párkapcsolat, az nem jön össze,

mind valamilyen ok folytán megszakad…

Az el nem fogadott fiúk pedig gyengék, gyengédek, érzékenyek lesznek, és lemeondanak férfi mintáikról, az irányításról, a határozottságról,

az erő megtapasztalásáról.

A leány eközben igyekszik mindenben, ő főzte a legjobb vacsorát, este virtuóz volt az ágyban, a gyerekeket-erejét megfeszítve neveli,

már a ruháira is figyel,csinos, dolgos, mégsem sikerül… egyedül marad, mint megannyiszor… és egyre keményebb, egyre fáradtabb, egyre több csalódás,

harc, felemészti…. az utolsó leheletéig küzd…egy láthatatlan ellenséggel, a saját el nem fogadásával..

Széttépi a remény és a belső harc közötti vergődés… kell, legyen valaki… aki szereti, elfogadja… elismeri…hát nem veszi őt észre senki??? Szegény kislány…

nem mer védtelen lenni… nem meri a fájdalmát felfedni, egyedül van a harcban… egyedül önmaga árnyékával, egyedül a reményvesztettséggel. Kívülről ha

látja valaki, „csak egy kemény harcos amazont” lát. A védelemre, szeretetre éhes kislányt már senki nem ismeri fel. A férfiak kikerülik, néhány vakmerő próbálkozik,

de az Amazon szétzúzza mindet, mert már bízni… nem mer, talán sohasem bízott. Kontroll alatt tartotta magát, és mindenki mást.

Minden ilyen esetben számot kell vetni…ha ez tovább így marad…mi történik? A múltat megváltoztatni nem tudjuk. Csak a róla való gondolatainkat, a

hozzá kapcsolt érzéseket tudjuk leválasztani, és átalakítani. Így tudjuk kipróbálni milyen is a Védtelen, érzékeny, erős, de nem kemény Nő .

A saját csodájában elmerüljön, abból merítve, új életet alakítson ki tudatosítva, hogy mostantól csak magának kell éljen, magát szeretve, elfogadva,

elismerve, ragyogjon, merjen Élni azzal, amit az élettől kapott…a kegyelmet, a Női minőséget. És pihenő állába kapcsolni Férfi minőséget.

Így kerülhet egység állapotba, hogy saját magát elfogadja.

Aztán, ezek után megérkezhet egy férfi, akivel egy életem egy halálom….

Istennői mivoltában létezhet.

A fiúknak ezen közben szükségük lesz a férfi ősök erejére, a családból, a társadalomból, a társaktól vett példákra, hogy megerősíthesse saját energiáit, és visszatérhessen energiáihoz.

Sajátságos látni, hogy jelen időnkben ezen folyamatok milyen nagy arányban jelentkeznek, erre gyógymód, ha saját nemünkön belül több közösséghez kapcsolódunk nem csak fizikai, hanem érzelmi, szellemi módokon is. Tennünk kell, önmagunk lényének felvállalásáért,

mert helyettünk, a mi bőrünkben, senki sem fog tudni változásokat elérni!

Segítség, módszerek, terápiás eszközök, fizikai gyakorlatok, mind támogathatják ezt a belső munkát!

Rajta hát, kerüljön mindenki a helyére, hogy a világunk is visszatérjen a helyes irányba!

Hírlevél feliratkozás

Jelentkezz egy beszélgetésre hozzám

Oszd meg ezt a cikket másokkal is!